Arbejdet som forsvarsadvokat består bl.a. i at læse politirapporterne i sagen, gennemgå materialet med sin klient, tage med til en evt. politiafhøring, overveje mulige yderligere efterforskningsskridt samt selvfølgelig tage med til hovedforhandlingen i retten, hvis der rejses tiltale i sagen.

Salæret til en beskikket advokat i en straffesag fastsættes af retten ud fra vejledende takster, der kan ses her:

https://domstol.dk/media/1djjvkp0/vejledende-takster-for-straffesager-bistandsadvokater-samt-til-beskikkede-advokater-i-aegteskabs-foraeldreansvars-og-boernefjernelsessager-pr-1-januar-2024.pdf

Det fremgår af taksterne, at salæret pr. 1. januar 2024 fastsættes med udgangspunkt i en timesats på kr. 2.456,25 inkl. moms. (Taksten justeres hvert år pr. 1. januar.)

Salæret afholdes i første omgang af statskassen.

Hvis du findes skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet hos dig.

Bliver sigtelsen frafaldet eller bliver du frifundet, betaler statskassen forsvarerens salær.  

Ved arbejde for virksomheder som privat antaget advokat fastsættes salæret med udgangspunkt i en timesats på 3.000 kr. med tillæg af moms. 

 

Advokat Peter Trudsø er beskikket af Civilstyrelsen i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos CNA Insurance Company (Europe) S.A., Hammerensgade 6, 1, 1267 København K, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Peter Trudsø, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Peter Trudsø er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Klager over advokater indgives til Advokatnævnet. Adressen er Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, postkasse@advokatnaevnet.dk,  https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/.   

Advokat Peter Trudsø anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting.

 

 

Da salæret til forsvareren fastsættes af retten efter faste takster, er det ikke dyrere at vælge din egen forsvarer frem for at beholde den forsvarer, du automatisk får beskikket af retten.

Hvis du er varetægtsfængslet, kan du fortælle politiet, fængselspersonalet eller retten, at du ønsker, at jeg bliver beskikket som din forsvarsadvokat. Herefter vil de kontakte mig.

Er du under 18 år, er det forældremyndighedsindehaveren, der vælger din forsvarer.


keyboard_arrow_up