Har du brug for en forsvarsadvokat i en sag om underslæb?

Forsvarsadvokat Peter Trudsø har en særlig indsigt i sager om underslæb. Er du sigtet i en sag om underslæb, vil Peter Trudsø i første omgang forsøge at afdække, om der overhovedet er belæg for en sigtelse.  Er der tale om en misforståelse, i form af en grovere uagtsomhed, kan sigtelsen muligvis frafaldes og et længere sagsforløb vil blive undgået.

Peter Trudsø har som forsvarsadvokat tavshedspligt. Derfor vil din henvendelse altid blive behandlet med diskretion. Er du sigtet eller tiltalt for underslæb og har brug for en engageret og erfaren forsvarsadvokat så kontakt Peter Trudsø.

Underslæb - en formueforbrydelse

Underslæb er en forbrydelse der hører under straffelovens bestemmelser om formueforbrydelser. Begår man underslæb, så tilegner man sig noget, der egentligt tilhører andre, men som man har i sin varetægt eller har ansvaret for at råde over.

Underslæb kan minde om tyveri men adskiller sig herfra ved, at man allerede er i besiddelse af det, man beskyldes for uberettiget at tilegne sig.

Sigtet for underslæb

Der findes forskellige former for underslæb, som man kan blive sigtet for.

Den typiske sigtelse for underslæb handler om uretmæssigt forbrug af betroede penge. Bliver man sigtet for denne type underslæb, har man brugt penge, som tilhører andre, men som man var betroet. Som for eksempel, hvis man som kasserer i en forening, tager penge af kassen til eget forbrug.

Udover at bliver sigtet for pengeunderslæb kan man bliver sigtet for underslæb med ting. Bliver man sigtet for denne type underslæb, har man tilegnet sig en ting, der er i ens varetægt. Man kan blive sigtet for underslæb med ting, hvis man for eksempel sælger en ting, som man har længerevarende adgang til, som når man låner eller lejer.  Udover salg kan underslæbet også vise sig ved uberettiget forbrug, bortgivelse, pantsætning, ødelæggelse osv.

Bliver du sigtet for underslæb, er det en god ide at skaffe sig en forsvarsadvokat.

Strafferammen for underslæb

Underslæb er strafbart og er beskrevet i straffelovens § 278, der lyder som følger:

”For underslæb straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

1) tilegner sig en fremmed rørlig ting, der er i hans varetægt, uden at forholdet falder ind under § 277,

2) fragår modtagelsen af pengelån eller andet lån til eje eller af en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag,

3) uretmæssig forbruger ham betroede penge, selv om han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, omfatter ikke dispositioner over købte genstande, med hensyn til hvilke en sælger har forbeholdt sig ejendomsret, indtil købesummen er betalt.”

Er man kendt skyldig efter straffelovens § 278, så kan en straf for underslæb være fængsel i op til 1 år og 6 måneder. Straffen for underslæb kan også være bøde, mens grove tilfælde af underslæb kan straffes med op til 8 års fængsel. 

 

Er du sigtet eller tiltalt for underslæb og har brug for en forsvarsadvokat så kontakt Peter Trudsø

keyboard_arrow_up