Sager om økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er betegnelsen for en række forskellige former for kriminalitet som blandt andet omfatter bedrageri, underslæb, mandatsvig, skyldnersvig, skattesvig, børskriminalitet og hvidvask.

Straffesager om økonomisk kriminalitet behandles hos politiet enten af de enkelte politikredse eller af Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet (SØIK). SØIK behandler navnlig de sager, hvor der formodes at være begået en økonomisk forbrydelse af et betydeligt omfang, som led i organiseret kriminalitet,
ved anvendelse af særegne forretningsmetoder eller som på anden måde er af særlig kvalificeret karakter.  

Økonomisk kriminalitet er ofte karakteriseret ved at forbrydelserne er systematiske og organiserede og har en økonomisk gevinst som motiv.

Forsvarsadvokat til sager om økonomisk kriminalitet

Straffesager vedrørende økonomisk kriminalitet er ofte ganske komplicerede. Det kan derfor anbefales at benytte sig af en advokat, der har omfattende erfaring med området.

Advokat Peter Trudsø har en særlig indsigt i sager inden for økonomisk kriminalitet. Han har gennem sit virke som forsvarer i en lang række sager opbygget en særlig erfaring om netop om økonomisk kriminalitet.  Peter Trudsø kan varetage straffesager inden for alle typer af sager om økonomisk kriminalitet.

I sit arbejde drager han nytte af erfaringerne fra sit tidligere job som anklager ved Statsadvokaten for økonomisk kriminalitet (SØIK), samt virket som ekstern lektor på Københavns Universitet i faget økonomisk kriminalitet.

Peter Trudsø kan virke som forsvarsadvokat inden for alle typer af straffesager om økonomisk kriminalitet som bl.a. bedrageri, underslæb, mandatsvig, skyldnersvig, skattesvig, insiderhandel og kursmanipulation.

Er du sigtet eller tiltalt i en sag om økonomisk kriminalitet, og vil du vide, hvad forsvarsadvokat Peter Trudsø kan gøre for dig, er du velkommen til at kontakte ham. Alle henvendelser er underlagt fuldkommen tavshedspligt og diskretion.

Hvad er strafferammen for økonomisk kriminalitet

Bliver man kendt skyldig i en sag om økonomisk kriminalitet afhænger staffen af, hvilken form for økonomisk kriminalitet man bliver kendt skyldig i. Særligt beløbet størrelsen har betydning for straffen. Straffen for økonomisk kriminalitet kan både omfatte bøde- og fængselsstraffe. Derudover kan rettighedsfrakendelse, konfiskation og erstatning også komme på tale i straffesager om økonomisk kriminalitet.

 

Er du sigtet eller tiltalt for økonomisk kriminalitet og har brug for en forsvarsadvokat så kontakt Peter Trudsø

keyboard_arrow_up