Har du brug for en forsvarsadvokat i en sag om insiderhandel 

 

Ved insiderhandel sker der misinformation, som kan mindske de øvrige investorers tillid til markedet til skade for markedets integritet. Ved insiderhandel opstår der informationsasymmetri mellem den viden, som den manipulerende person har, og den viden, resten af markedet har. Forbuddet mod insiderhandel finder anvendelse, når en person, som er i besiddelse af intern viden, opnår en urimelig fordel ved at indgå i markedstransaktioner i overensstemmelse med sin viden for egen eller tredjemands regning.

Forbuddet mod insiderhandel bliver overtrådt i det øjeblik, en person afgiver en ordre eller giver et tip på baggrund af viden, som ikke er tilgængelig for det øvrige marked. Handelsordrer, der er afgivet, før en person kommer i besiddelse af intern viden, er ikke insiderhandel. En annullering eller ændring af en handelsordre eller et forsøg på dette kan dog være insiderhandel, hvis personen, der foretager annulleringen eller ændringen, var i besiddelse af intern viden på det pågældende tidspunkt. 

Overtrædelse af forbuddet mod insiderhandel kan blive straffet med fængsel i indtil 1 år og 6 måneder. Under særligt skærpende omstændigheder straffes insiderhandel med fængsel i indtil 6 år. Straffen for insiderhandel (og kursmanipulation) er normalt ubetinget fængselstraf. Betingede domme med eller uden samfundstjeneste anvendes normalt ikke på dette sagsområde.

Forbuddet mod insiderhandel gælder alle personer lige fra ansatte hos en børsnoteret virksomhed til den almindelige borger, der har fået et tip af en anden person. 

Besiddelse af intern viden forudsætter, at en person har fået og forstået den information, der kan kvalificeres som intern viden. Det er derimod ikke et krav, at personen har forstået, at informationen har karakter af intern viden. 

Det er tilstrækkeligt, at personen burde have forstået, at den information, som vedkommende er bekendt med, ikke var offentliggjort og ville være væsentlig for personens modpart, dvs. at denne information kunne kvalificeres som intern viden. 

En person skal tage højde for al viden, som er tilgængelig for vedkommende i kraft af stilling og involvering i det pågældende projekt eller i den pågældende hændelse. 

Når en person, der handler, besidder intern viden, er der ifølge markedsmisbrugsforordningen en formodning om, at vedkommende har udnyttet denne interne viden. 

En person har mulighed for at afkræfte formodningen ved konkret at føre bevis for, at den interne viden ikke har haft indflydelse på vedkommendes beslutning om at handle. 

Samtidig kan en handelsadfærd dog fælde en person for insiderhandel, hvis handelsadfærden indikerer, at vedkommende har udnyttet sin informationsfordel. Der kan fx være tale om, at en person lige pludselig begynder at handle med aktier eller går ud og realiserer et stort tab, selvom vedkommende normalt holder på aktier i længere tid.

 

Er du sigtet eller tiltalt for insiderhandel og har brug for en forsvarsadvokat så kontakt Peter Trudsø. Alle henvendelser er underlagt fuldkommen tavshedspligt og diskretion

 

keyboard_arrow_up