Har du brug for en forsvarsadvokat?

Din forsvarer har som den vigtigste opgave at hjælpe dig under hele sagen. Både under efterforskningen og når sagen skal afgøres i retten. Når du har en forsvarsadvokat, er det kun ham eller hende, der må føre din sag. Din forsvarsadvokat har tavshedspligt og må ikke fortælle politiet eller andre, hvad i snakker om.

Da der er frit forsvarervalg, kan du frit vælge den forsvarsadvokat, der skal føre din sag, også selvom du er blevet beskikket en forsvarer af retten. Det er ikke dyrere selv at vælge sin forsvarer, da salæret til forsvareren fastsættes af retten efter faste takster. Alle forsvarsadvokater, hvad enten du er blevet tildelt en af retten, eller selv har valgt en, er uafhængige af politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Forsvarsadvokat i straffesager

Din forsvarsadvokat hjælper dig under politiets efterforskning og når du skal i retten. Du kan få hjælp til en lang række vigtige spørgsmål, ligesom din forsvarsadvokat hjælper dig gennem hele forløbet.

Det kan du bruge din forsvarer til:

Afhøringer

Du har ret til at have din forsvarsadvokat med til afhøring hos politiet eller i retten. Du bestemmer selv, om du vil svare på spørgsmål. Du bør derfor tale med din forsvarer om, hvorvidt du ønsker at svare på spørgsmål og om din forsvarer skal være med til afhøringer hos politiet.

Vigtige beviser

Fortæl din forsvarer, hvis der er bestemte vidner, som det kan være en god idé at få afhørt i forbindelse med din sag. Din forsvarer kan nemlig bede politiet om at afhøre bestemte vidner.
Fortæl også din forsvarer, hvis du mener, at der kan være tekniske undersøgelser, som bør laves.

Politiets materiale

Din forsvarer får politiets materiale tilsendt. Hvis du er varetægtsfængslet besøger han dig i arresten, så i kan tale om sagen. Du må gerne læse i politiets afhøringsrapporter, når din forsvarer er til stede. Din forsvarer må ikke give dig politiets papirer med. Din forsvarer må heller ikke udlevere politiets papirer til nogen eller lade andre læse i dem. Politiet kan forbyde din forsvarer at fortælle dig om bestemte ting i din sag. Det kan for eksempel være, hvad vidner eller andre sigtede har forklaret til politiet. Til gengæld kan din forsvarer godt fortælle dig, om politiet har givet et sådan forbud – et såkaldt ”forsvarerpålæg”.

Fortrolig samtale

Din forsvarer må ikke fortælle politiet eller andre, hvad I taler om. Kun hvis I har aftalt det, må forsvareren fortælle politiet, hvad I har talt om. Er der en tolk tilstede under samtalen med din forsvarer, må tolken heller ikke fortælle andre, hvad du har fortalt. Du kan trygt tale med din forsvarer, da samtalen er fortrolig.

Sådan arbejder forsvarsadvokat Peter Trudsø

Forsvarsadvokat Peter Trudsø hjælper dig sikkert gennem hele forløbet i din straffesag. Allerede under politiets efterforskning kan han med sin erfaring og indsigt hjælpe med at få rettet eventuelle misforståelser med henblik på, at sigtelsen kan frafaldes tidligt i forløbet. 

Går sagen videre i retten, trækker advokat Peter Trudsø på sin erfaring og viden inden for strafferet, og arbejder hen i mod en eventuel frifindelse eller så lav en straf som muligt.

 

Er du sigtet eller tiltalt og har brug for en erfaren forsvarsadvokat så kontakt Peter Trudsø

keyboard_arrow_up