Er du tiltalt for bedrageri og har brug for en forsvarsadvokat?

Forsvarsadvokat Peter Trudsø har en særlig indsigt i sager inden for økonomisk kriminalitet herunder bedrageri. Han kæmper engageret for din sag og vil hjælpe dig professionelt gennem din bedragerisag.

Da der er frit forsvarervalg, kan du frit vælge din forsvarer, også selvom du allerede er blevet beskikket en forsvarer af retten. 

Er du sigtet eller tiltalt for bedrageri og har brug for en forsvarsadvokat så kontakt Peter Trudsø.

Sager om bedrageri

Betegnelsen bedrageri bruges om forbrydelser, hvor man gennem svindel opnår et uberettiget udbytte. I bedragerisager handler det således populært sagt om at snyde sig til andres penge eller midler af økonomisk karakter.

Bedrageri kan ses som en forbrydelse, hvor offeret vildledes og denne vildledelse udnyttes til at opnå en gevinst, for den der bedrager. Det kan for eksempel være ved at man, helt bevidst, sælger kopivarer, som man påstår er originale, til overpris.

Bliver man dømt i en bedragerisag, bliver man normalt straffet med fængsel efter straffelovens § 279.

Skyldig i bedrageri

Bedrageri findes i flere former. De mest udbredte former for bedrageri er: forsikringsbedrageri, kreditbedrageri og socialt bedrageri.

Bliver man sigtet for forsikringsbedrageri, sigtes man for svindel med forsikringspenge. Det kan være i form af beskyldninger om selv at have påsat en brand eller arrangeret et tyveri for at få en forsikringssum udbetalt.

Bliver man sigtet for kreditbedrageri, sigtes man for at have givet forkerte oplysninger om for eksempel sin personlige økonomi eller sit firmas økonomi, for derigennem at opnå kredit. Kreditten kan være i form af lån, man ikke kan tilbagebetale eller levering af varer, man ikke kan betale for.

En anden form for bedrageri, er socialt bedrageri. Her sigtes man for at vildlede de offentlige myndigheder, oftest socialforvaltningen, til at opnå en social ydelse, som man ifølge socialforvaltningen ikke er berettiget til. Det kan for eksempel være udbetaling af boligsikring, børnepenge eller dagpenge.

Andre eksempler, hvor man kan straffes for bedrageri, er matchfixing og databedrageri.  

Strafferammen for bedrageri

Bedrageri er strafbart og er beskrevet i straffelovens § 279, der lyder som følger:

”For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.”

Er man kendt skyldig efter straffelovens § 279, kan straffen for bedrageri være fængsel i op til 1 år og 6 måneder. Straffen for bedrageri kan også være bøde, mens grove tilfælde af bedrageri og økonomisk kriminalitet kan straffes med op til 8 års fængsel. 

 

Er du sigtet eller tiltalt for bedrageri og har brug for en forsvarsadvokat så kontakt Peter Trudsø

 

 

keyboard_arrow_up